Estás en:Economía e facenda Outros entes Orzamentos

Orzamentos

Informes sobre período medio de pago global según RD635/2014, de 25 de xullo
e relación de facturas pagadas

Liquidacións

Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña

FAEPAC

Orzamento Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

- Resumo de Gastos e Ingresos

- Detalle 

- Gastos 

- Ingresos 

- Anuncio no BOP de aprobación inicial
- Anuncio no BOP de aprobación definitiva

Liquidación

Orzamento Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

- Resumo de Gastos e Ingresos

- Detalle

- Gastos

- Ingresos

- Anuncio no BOP de aprobación inicial
- Anuncio no BOP de aprobación definitiva

Liquidación

Orzamento Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

- Resumo de Gastos e Ingresos

- Detalle

- Gastos

- Ingresos

- Anuncio no BOP de aprobación inicial
- Anuncio no BOP de aprobación definitiva

Liquidación

Orzamento Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

 • Memoria da presidencia
 • Bases de execución
 • Estados numéricos

- Resumo de Gastos e Ingresos

- Detalle

- Gastos

- Ingresos

 • Informe da Secretaría - Intervención
 • Tramitación

- Anuncio no BOP de aprobación inicial
- Anuncio no BOP de aprobación definitiva

Liquidación

 • Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña

Liquidación

Orzamento Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

 • Memoria da presidencia
 • Bases de execución
 • Estados numéricos

- Resumo de Gastos e Ingresos

- Detalle

- Gastos

- Ingresos

 • Informe da Secretaría - Intervención
 • Tramitación

- Anuncio no BOP de aprobación inicial
- Anuncio no BOP de aprobación definitiva

Liquidación

 • Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

Liquidación