Estás en:Servizos Sociais Subvencións nominativas

Subvencións nominativas

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
Concello de Culleredo Mantemento e reserva de prazas no Centro ocupacional "A Escada" 70.000 €
Concello de Carballo Mantemento da Unidade Asistencial de drogodependencias 30.000 €
Consorcio As Mariñas Mantemento do servizo de asesoría xurídica social especializada ano  2018 60.000 €

  

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL 
Comité Cidadán Antisida (C.A.S.C.O.) Mantemento da rede de pisos de acollida 60.000 €
Fundación Paideia Galiza Programa de voluntariado social en países europeos 17.000 €
Fundación Profesor Novoa Santos
PROGRAMA DE EXERCICIO CON
MARCHA NÓRDICA PARA A MELLORA DA FRAXILIDADE NOS ADULTOS MAIORES.
4.843,63 €
MULLERES
COLLEITEIRAS SOCIEDADE COOP GALEGA
EQUIPAMENTO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE VALORIZACIÓN DE ACEITE VEXETAL USADO
19.523,70 €

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
Concello de Culleredo Mantemento e reserva de prazas no Centro ocupacional "A Escada" 70.000 €
Concello da Coruña Servizo de canguraxe "Concilia os teus tempos" 80.000 €
Concello de Carballo Mantemento da Unidade Asistencial de drogodependencias 30.000 €
Consorcio As Mariñas Mantemento do servizo de asesoría xurídica social especializada ano  2017 60.000 €
Mancomunidade de municipios Comarca de Ordes Financiamento do servizos sociais básicos da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes  

 

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL 
ALCER Programa "Bule con Alcer" 36.000 €
Comité Cidadán Antisida (C.A.S.C.O.) Mantemento da rede de pisos de acollida 60.000 €
Fundación Paideia Galiza Programa de voluntariado social en países europeos 17.000 €
Asociación de pequeno comercio de A Pobra do Caramiñal Proxecto de inclusión laboral en comercio dirixido a persoas con diversidade funcional 95.000 €
ALAS Coruña Proxecto de artes escénicas 13.000 € 

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL 
CONCELLO DE CULLEREDO MANTEMENTO E RESERVA DE 5 PRAZAS CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA 70.000 €
CONCELLO DE CARBALLO MANTEMENTO DA UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 20.000 €
CONSORCIO DE AS MARIÑAS MANTEMENTO DO SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA ESPECIALIZADA 60.000 €
MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS DA COMARCA DE ORDES (CONCELLO DE FRADES, ORDES E OROSO) 121.745,87 €
CONCELLO DA CORUÑA CONCILIA OS TEUS TEMPOS, SERVIZO DE CANGURAXE MUNICIPAL 100.000 €
CONCELLO DA CORUÑA ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO 82.000 € 
CONCELLO DE NARÓN ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO 33.424,07 € 

 

 

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
COMITÉ CIDADÁN ANTI SIDA (CASCO) MANTEMENTO REDE PISOS DE ACOLLIDA E ATENCIÓN PERSOAS SEROPOSITIVAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2016 60.000 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL PAÍSES EUROPEOS PARA A XUVENTUDE DESEMPREGADA 17.000 €
ASPROMOR EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS 39.155,89 €
ALCER BULE CON ALCER 36.000 €
ASFEDRO EDUCANDO NO LECER 18.000 €
ASPROMOR EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS 39.155,89 €

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO SUBVENCIONADO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DA CORUÑA "CONCILIA OS TEUS TEMPOS". SERVIZO DE CANGUROS MUNICIPAIS, ANO 2015 80.000,00 €
CONCELLO DE CULLEREDO RESERVA DE 20 PRAZAS DO CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" 70.000,00 €
CONSORCIO DAS MARIÑAS MANTEMENTO EQUIPO PLAN  COORDINADOR DE SERVIZOS SOCIAIS 60.000,00 €
CONCELLO DE CARBALLO MANTEMENTO DA UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 20.000,00 €
CONCELLO DE FERROL XORNADAS TÉCNICAS SOBRE RECURSOS E NECESIDADES SOCIAIS 61.875,00 €

 

 

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO SUBVENCIONADO ACHEGA PROVINCIAL
ASOCIACIÓN DE LOITA CONTRA ENFERMIDADES DO RIL DA CORUÑA PROGRAMA "BULE CON ALCER" 36.000,00 €
ASOCIACIÓN FERROLÁ PARA O ESTUDO E PREVENCIÓN DAS DROGODEPENCIAS PROGRAMA DE INTERVENCIÓN "EDUCANDO NO LECER 2015" 18.000,00 €
COMITÉ  CIDADÁN ANTI-SIDA DA CORUÑA MANTEMENTO DA REDE DE PISOS DE ACOLLIDA PARA A ATENCIÓN DE PERSOAS SEROPOSITIVAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 40.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL EN PAÍSES EUROPEOS PARA XUVENTUDE DESEMPREGADA NO ANO 2015 17.000,00 €
ASPABER REFORMA PARCIAL CENTRO DE DÍA E TRASLADO DO OBRADOIRO DE ESCAIOLAS 100.000 €
ASPACE ACCESO ADAPTADO PARA O CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL ASPACE CORUÑA 78.396,34 €
LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA PROGRAMA TERAPÉUTICO DE FOMENTO DA AUTONOMÍA 7.887,57 €
ASOCIACIÓN PEQUENO COMERCIO DA POBRA DO CARAMIÑAL PROXECTO PARA A INCLUSIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO PEQUENO COMERCIO 19.907,58 €

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DA CORUÑA Programa "Concilia os teus tempos" 80.000,00 €
CONCELLO DE CULLEREDO Mantemento xeral e reserva de prazas do Centro ocupacional "A Escada" 70.238,90 €
CONSORCIO DAS MARIÑAS Mantemento equipo Plan coordinador de Servizos Sociais 60.000,00 €
CONCELLO DE CARBALLO Mantemento Unidade Asistencial de Drogodependencias 20.000,00 €

 

Entidades sen ánimo de lucro

 

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ALCER Programa BULE de exercicios físicos e psicosociais persoas con enfermidades crónicas e familiares 2014 36.000,00 €
AMBAR Adquisición dunha furgoneta adaptada 24.964,40 €
ASFEDRO Programa de intervención "Educando no lecer 2014" 18.000,00 €
ASPACE Actividade de conmemoración do Ano galego da parálise cerebral e Día mundial da parálise cerebral 10.000,00 €
ASPROMOR Residencia persoas con discapacidade intelectualmente gravemente afectadas (3ª fase) 68.847,48 €
CASCO Mantemento rede de pisos de acollida para persoas seropositivas en situación de exclusión social 40.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA Voluntariado europeo 17.010,00 €
MISELA Compra dun local destinado a Centro de atención a persoas con discapacidade en Noia 190.000,00 €
ACLAD Programa de atención a enfermos con patoloxía dual 25.023,95 €
ACOPROS Servizo de logopedia bilingüe 20.605,90 €
APEM Proxecto de formación e inserción laboral da artesanía cerámica 81.839,97 €
ASPADISOL Obradoiros de xardinería 20.581,96 €
FEDERACIÓN EFA GALICIA Proxecto piloto de inserción profesional de mulleres rurais no marco de servizos ás persoas 30.000,00 €
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA Plan de cobertura de necesidades básicas 28.267,05 €
SARELA Gastos proxecto de equipamento e obras (4ª fase) da planta do centro ocupacional. Edificio para centro de día e ocupacional SARELA 125.000,00 €
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PARAPLÉXICOS DE A CORUÑA Curso de informática básica 9.952,00 €
MISELA Compra dun local destinado a Centro de atención a persoas con discapacidade en Noia 190.000,00 €