Estás en:Campañas A provincia que sabe Solicitude "A provincia que sabe"

Solicitude "A provincia que sabe"

*
*
*
*
*

A EMPRESA NON PERTENCE A NINGUNHA DAS MARCAS OU ESTRATEXIAS ANTERIORES MAIS CONTA CO AVAL DO XEODESTINO

Documentos que se deben achegar:

Os datos subministrados nesta ficha están protexidos pola Lei 15/1999 de protección de datos e unicamente serán empregados pola Deputación Provincial da Coruña para atender a súa solicitude. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán executarse mediante correo postal, debidamente identificado mediante achega de copia do DNI ó seguinte enderezo: Deputación Provincial da Coruña, Avda. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña.

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.