Estás en:Biblioteca Trámites en liña Carné para entidades

Carné para entidades

Programa "Libros á súa medida"

Sabendo a importancia que ten a lectura e tendo en conta o alcance e a repercusión que pode ter a colaboración con outras entidades, máxime en épocas como a que nos tocou vivir nestes momentos, a Biblioteca da Deputación da Coruña quixo aumentar os seus esforzos para impulsar o hábito lector a través da cooperación cos centros educativos.
Para iso decidiu ofrecer aos colexios, que así o desexen, a oportunidade de gozar dun préstamo especial de "Libros á súa medida".
Para participar neste programa simplemente teñen que acudir á Biblioteca provincial e pasar pola sección correspondente (BBTK Infantil para menores de 9 anos, Sección Xuvenil para a mocidade de 9 a 17 anos) onde poderán retirar un máximo de 15 libros, dunha selección de gran calidade do panorama editorial actual. O préstamo será de 45 días.

Con todo isto pretendemos conseguir unha percepción positiva da lectura por parte da infancia e mocidade a través de libros de calidade, en sintonía cos seus gustos e necesidades. Deste xeito, a primeira vez que un colexio queira incorporarse ao Programa "Libros á súa medida", deberá traer un documento que acredite que fará uso da Biblioteca en concepto de centro educativo, ademáis de cubrir o impreso que aparece mais abaixo, e faráselle un carné de socio. Co devandito carné, calquera docente do centro poderá retirar os libros que necesite para realizar o seu marabilloso labor mentres favorece o fomento da lectura.

O préstamo de materiais estará en proporción do fondo dispoñible. Ademais estarán excluídas do préstamo as enciclopedias, dicionarios e obras de información. Para maior detalle consultar coa persoa responsable da sección.

Datos da persoa responsable
*
Datos do centro
*
*

Desexando usar os servicios de préstamo da Biblioteca da Excma. Deputación Provincial da Coruña comprométome a cumplir as condicións establecidas no seu regulamento:

  1. A devolución do material no mesmo estado de conservación e limpeza no que foi entregado (agás o natural deterioro polo uso ), dándolle un trato coidadoso.
  2. Cumplir o prazo do préstamo, que é dun mes e medio.
  3. O carné terá vixencia dun curso escolar e deberá renovarse dende o 1 de setembro

Información básica sobre protección de datos

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.