Estás en:Biblioteca A Biblioteca

A Biblioteca

Localización

Biblioteca Provincial Deputación da Coruña
Riego de Agua, 37 – 15001 A Coruña

Contacto:

Teléfonos:

981080175 ( Préstamo)

981080176 ( Información)

981080142 ( Oficina administrativa)

Correo electrónico: biblioteca.info@dacoruna.gal e administración.biblioteca@dacoruna.gal

Web: www.dacoruna.gal/biblioteca

Cómo chegar:
Autobús Urbano: Liña 1, 1A, 2, 2A,  3A, 17, 23, 23A (parada Autoridad Portuaria)

Autobús Área Metropolitana: parada Entrejardines

Horario 

 • Inverno (de outubro a xuño)

De luns a venres de 8.30 a 20.30 h

Sábados de 9.00 a 14.00 h

 

 • Verán (do 15 de xuño ao 30 de setembro)

De luns a venres de 8.30 a 14.00 h e de 15:00 a 20:30 

Sábados: pechado

 

HORARIO ESPECIAL SEMANA SANTA 2024

 • Do 25 ao 27 de marzo e o 1 de abril de 2024, o horario especial da Biblioteca será:

Xeral da Biblioteca: de 8:30 a 19:30 h. 

Biblioteca Xuvenil: de 10:30 a 13:30 e de 17:00 a 19:30 h. 

Bbtk Infantil: de 15:30 a 19:30 h. 

 • Do 28 ao 31 de marzo a Biblioteca permanecerá pechada.

 A Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña foi fundada o 23 de decembro de 1845  e nace a partir dos fondos desamortizados de diversos conventos da provincia da Coruña.

 Nun primeiro momento instálase no edificio que alberga tamén o Teatro Rosalía de Castro. En 1983 cambia a súa localización, xunto co Arquivo, a un edificio na rúa Archer Milton Huntington, para volver á súa situación orixinal en 1994 na rúa Rego de Auga, 37, polo que queda separada do Arquivo provincial. Nesa data a biblioteca contaba aproximadamente con 74.000 exemplares, na actualidade conta con máis de 200.000 físicos e dixitais.

 Ao seu cargo e xestión estivo sempre un profesional arquiveiro-bibliotecario, entre eles tivemos a Bernardo Barreiro, quen redactou a primeira historia desta biblioteca e a Manuel Murguía. Tamén personaxes destacados coma Maximiliano Linares Rivas quen facilitou a creación da biblioteca e foi o seu primeiro director.

Ata febreiro de 2022 dirixiu e xestionou a biblioteca a arquiveira-bibliotecaria Dolores Liaño Pedreira.

 

 

 

Documentos e ligazóns

Regulamento da biblioteca (BOP núm. 250, 31-10/1995)

 

 

 Ademáis do fondo xeral adicado ao público adulto e infantil, e dunha completa hemeroteca, a biblioteca ofrece a estudiosos, investigadores e curiosos os seguintes fondos patrimoniais de especial relevancia 

 • Fondo Antiguo e Libros de Bibliófilio
 • Bibliotecas Persoais

   Biblioteca e Arquivo César Antonio Molina e Mercedes Monmany

   Biblioteca Manuel López

   Biblioteca Pedreira Sanz

   Biblioteca Luis Seoane

   Biblioteca Martínez Barbeito

   Biblioteca Wenceslao Fernández Flórez

   Colección Eva Llorens

   Colección Puga Pequeno

 

 • Bibliotecas persoais de temática galega

Colección Blanco Maneiro

Colección José Mosquera Pérez - O vello dos contos

 

 • Fondos musicais

Colección de partituras e Arquivo Canuto Berea

Colección de partituras Ballet Rey de Viana

Colección de partituras Rodríguez Nache

Colección de partituras Familia Brocos

Colección Francisco Pillado

Asociación Galega de Compositores ( en depósito)

Academia Galega de Bellas Artes. Arquivo Musical (catálogo colectivo en liña)

 

 

 • A Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña encóntrase nun edificio de 1868 que alberga tamén o Teatro Rosalía de Castro. É un espazo de cinco plantas completamente rehabilitado en 1992 para adaptalo ás novas esixencias tecnolóxicas, de seguridade e accesibilidade. As catro primeiras plantas están accesibles ao público, mentras que a última no que están os depósitos coas coleccións, é de acceso restrinxido.

 

 •   Planta Soto

  Sala multiusos "Manuel López"

• Sala de actividades socioculturais.
• Nela atópase a colección de libros de fotografía de Manuel López.

 • Planta baixa

  Vestíbulo

• Exposicións temáticas temporais

• Zona oficial Bookcrossing

  Sala Xuvenil «Gonzalo Torrente Ballester»

 • De 9 a 18 anos

 

 •   Primeira planta

•  Préstamo e información bibliográfica

• Reprografía

•  Audiovisuais

• Sala de lectura 1 " Luis Seoane"

• Sala de formación

• Dirección

Servicios administrativos

• Servicios bibliotecarios a la provincia

• Zona de investigadores

 

 • Segunda planta

• Bbtk Infantil "Rafael Dieste" 

• Hemeroteca "Juan Fernández Latorre"

• Sala de lectura 2 "Luis Seoane"

• Biblioteca "César Antonio Molina - Mercedes Monmany"

 • Reprografía

 • Terceira  planta (acceso restrinxido)

• Depósito das coleccións xerais e patrimoniais, mapas, planos, gravados e obxectos

 

 

 

 • Video premiado no X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en Las Palmas os días 10, 11 e 12 de novembro, co lema El desafío de la transformación, no que participou a Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña.

 

 • Video presentación da Biblioteca da man da súa directora Dna. Dolores Liaño Pedreira

 

 

 • Euleoendixital Campaña de animación á lectura da Deputación da Coruña

 •