Estás en:Biblioteca Trámites en liña Solicitude de acceso á Biblioteca Provincial para persoas adultas

Solicitude de acceso á Biblioteca Provincial para persoas adultas

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Fotografía do interesado
*

Información básica sobre protección de datos

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

Consultar política de privacidade

 

 INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 

 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Para calquera dúbida pode dirixirse as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou a

dirección                       de                                     correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

 

FINALIDADE

 

OBTENCIÓN CARNET BIBLIOTECA

 

Prestación do servizo, biblioteca provincial

 

 

LEXITIMACIÓN

 

-     Consentimento do interesado

No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non se poderá ter acceso ao servizo solicitado por imposibilidade de

tramitación da solicitude.

 

DESTINATARIOS

 

Non    serán    cedidos    os    datos           persoais facilitados, salvo obriga legal

 

 

 

DEREITOS

O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2,

15003 A Coruña, ou a dirección de correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

 

Pode consultar información adicional na política de privacidade da Deputación na dirección //https://www.dacoruna.gal/accesos-directos/politica-privacidade 

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.