Estás en:Deporte Seminario Intensivo de Defensa Persoal Feminina Formulario de inscrición no II seminario de defensa personal feminina (edición Santiso)

Formulario de inscrición no II seminario de defensa personal feminina (edición Santiso)


Concello-sede da celebración do seminario: SANTISO

Lugar de realización: Antigo concello (Agro do Chao) Arcediago

Data de celebración: 3 de junio de 2023, en horario de 10:00 h a 14:00 h.

Prazo de inscrición: do 16-31 de maio de 2023 ambos inclusive

A inscrición habilitarase ás 8:00 h do día 16 de maio