Estás en:Deporte Campaña de vela

Campaña de vela

Información das instalacións nos concellos:

Campaña de vela 2022

Conta bancaria para efectuar a inscrición:

BANCO: BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

NÚMERO DE CONTA: IBAN ES44 0182 5636 9202 01504802

TITULAR DA CONTA BANCARIA: FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA

É imprescindible indicar o nome do participante na campaña de vela e o Concello-sede no que realizará o curso.