Estás en:Deporte Campaña de vela

Campaña de vela

Conta bancaria para efectuar a inscrición:

  • BANCO: BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
  • NÚMERO DE CONTA: IBAN ES44 0182 5636 9202 01504802
  • TITULAR DA CONTA BANCARIA: FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA
  • COTA PARTIPACIÓN: 25,00€


É imprescindible indicar o nome do participante na Campaña de vela 2023 e o Concello-sede no que realizará o curso