Estás en:Patrimonio Aulas científicas IV Xornadas: A luz da ciencia Inscrición IV Xornadas: A luz da ciencia "Pensamento científico e xénero"

Inscrición IV Xornadas: A luz da ciencia "Pensamento científico e xénero"

*
*
*

De acordo coa normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na lei.