Estás en:Servizos Tributarios Preguntas frecuentes Cambio de domicilio

Cambio de domicilio

  • Telematicamente con certificado dixital ou Cl@ve a través da Oficina Virtual Tributaria
  • Se non dispón de certificado dixital ten que cubrir o impreso que se pode atopar na nosa web, achegando copia do seu DNI. Se se trata do domicilio dunha persoa xurídica ha de acreditar a representación.
  • Enviando un correo electrónico a: gestion.tributaria@dacoruna.gal

  • A través de calquera dos medios de rexistro establecidos na Lei de procedemento administrativo.