Estás en:Servizos Tributarios Preguntas frecuentes Domiciliación de recibos

Domiciliación de recibos

Si, ten que cubrir un impreso por cada recibo que queira domiciliar, seguindo as súas instrucións que podes atopar na nosa páxina web 

Deberá ser entregado ao Servizo de Recadación sempre cunha antelación dun mes desde o inicio do período voluntario de pago:Pode consultar o seu valor catastral das seguintes maneiras:

Si, pode domiciliar o recibo na conta que se desexe, aínda que a persoa titular do recibo e a da conta sexan diferentes, a condición de que a persoa titular da conta estea de acordo e o acredite coa súa sinatura autorizada.

Debe de cubrir o impreso de domiciliación

Debe obter previamente unha carta de pago por algún destes medios: