Estás en:Servizos Tributarios Preguntas frecuentes Embargos/procedemento executivo

Embargos/procedemento executivo

A traba na conta realizarase exclusivamente polo importe que figure na dilixencia de embargo quedando o resto do saldo ao dispor do seu titular. A traba manterase durante 20 días naturais, prazo durante o cal podería levantarse o embargo se este fose improcedente.
Para máis información pode chamar ao teléfono gratuíto 900 132 204 ou escribir un correo electrónico a calquera das nosas oficinas tributarias

Pode solicitar o levantamento do embargo achegando os movementos da conta dos 2 meses anteriores á data da traba e envialos a través de correo electrónico a calquera das nosas oficinas tributarias