Estás en:Servizos Tributarios Preguntas frecuentes Información relativa a taxas

Información relativa a taxas

Aínda que a Deputación xestiona as taxas municipais que os concellos lle delegaron (lixo, rede de sumidoiros, auga, vao...) para cambiar a titularidade ten que poñerse en contacto co concello correspondente ou ben co Consorcio das Mariñas (Tlf: 981 784 704)

Se se cambiou a titularidade dun inmoble tamén é necesario cambiar a titularidade das taxas asociadas a este xa que non se realiza de forma automática.

Para autoliquidar unha taxa, tanto por dereitos de exame, como por aproveitamento e utilización da vía pública ou para emitir un informe,… ten dúas opcións: